ZABYTKI CZEKAJĄ NA NASZĄ POMOC!

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej organizuje 1 listopada br. już po raz 30. kwestę cmentarną, z której dochód przeznaczony jest na ratowanie zabytkowych nagrobków na wojnickim cmentarzu.
W tym roku odnowiliśmy 2 obiekty:
- grób gen. Władysława Jordana (sektor 3, rząd 4, nr grobu 12)
i symboliczną mogiłę powstańców (sekt. 1, rząd 9, grób nr 7) . Według miejscowej tradycji przy tej mogile, spotykała się wojnicka młodzież, która tu jeszcze w okresie międzywojennym śpiewała patriotyczne pieśni.
Na wojnickim cmentarzu znajdują się również inne groby powstańców, jak np. Tadeusza Tłuchowskiego (s.1/rz.6a/g.1), Leopolda Pędrackiego – brata burmistrza Tarnowa, również powstańca (s.1/rz.6/g.5), Fabiana Jodłowskiego(s.1/rz.1/g.16), N. Piotrowskiego (podziemia kaplicy Jordanów), Ludwika Prus Trębickiego (s.4/rz.1/g.12) oraz Franciszka Plutyńskiego (s.5/rz.2/g.26). Jesienią 1863 r. w okolicach Wojnicza formułował swój oddział powstańczy mjr M. Szameit z Niedomic. Część ochotników przebywała w samym Wojniczu w majątku Dąmbskich, którzy udzielali powstaniu wydatnej pomocy.
Zachęcamy do wsparcia naszej akcji.
Ofiarodawcom rozdawane będą wojnickie kalendarze.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com