Statystyki odwiedzin

Wizyty [+/-]
Dziś:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
116
232
173

+59
Ten miesiąc:
Poprz. miesiąc:
2 mies. temu:
2401
4108
3794

+314

Wszystkie wizyty
Od 2011-08-21 804 266

Nasz Wojnicz

77. Rocznica Zestrzelenia Alianckiego Samolotu

 

 

Pomnik Lotników Alianckich w Dębinie Zakrzowskiej koło Wojnicza
W nocy 4/5 sierpnia 1944 r., w Dębinie Zakrzowskiej k. Wojnicza został zestrzelony przez Niemców angielski samolot Halifax JP 181, FS – X, lecący z Brindisi (południowe Włochy) z pomocą nad Polskę. Miał dokonać zrzutu dla placówki „Kobuz 212” położonej 15 km od Miechowa. Do celu nigdy nie doleciał. Trafiony przez niemieckiego myśliwca rozbił się ok. godz. 01:46 w pobliżu Dębiny Zakrzowskiej. Cała siedmioosobowa, międzynarodowa załoga zginęła. Był to jej czwarty i niestety ostatni lot do Polski. Lotników pochowano na miejscu katastrofy. W maju 1945 r. ekshumowano ich ciała, a mieszkańcy Wojnicza, Dębiny Zakrzowskiej oraz okolic urządzili manifestacyjny pogrzeb na wojnickim cmentarzu.
W 1948 r. ciała jeszcze raz ekshumowano, tym razem przez brytyjską komisję ekshumacyjną i przewieziono na powstający w Krakowie przy ul. Prandoty Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej. W 1986 r. w kościele parafialnym w Wojniczu zamieszczono tablicę upamiętniającą poległych lotników. W latach 1990 – 91, przy wielkim społecznym zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa wybudowano, w miejscu upadku samolotu, pomnik, uroczyście odsłonięty 4 sierpnia 1991 r. W uroczystości brali udział m.in. przedstawiciele rodzin poległych lotników, dowódca dywizjonu do którego należał samolot, przedstawiciele ambasad Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii oraz weterani lotów nad okupowaną Polskę – członkowie „Warsaw 44 Club”, którzy w następnych latach jeszcze kilkakrotnie odwiedzali Wojnicz.
Pomnik wybudowano według projektu architektów Liliany i Otto Schierów z Tarnowa. Jeden z mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej oddał kawałek gruntu pod jego budowę. W tym roku przypada 30 rocznica budowy pomnika. W 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej wydało specjalny numer „Zeszytów Wojnickich” poświęcony w całości katastrofie halifaxa pod Wojniczem autorstwa świetnego znawcy tej problematyki Wojciecha Krajewskiego. W 2017 r. wraz z ekipą telewizyjną programu „Było … nie minęło” i licznie przybyłymi miłośnikami archeologii lotniczej TPZW przeprowadziło badania miejsca katastrofy. Efekty prezentuje wystawa w Izbie Regionalnej oraz artykuł w „Zeszytach Wojnickich” (ZW nr 148, 2017). W 2018 r. Rada Miejska w Wojniczu podjęła uchwałę o nadaniu nazwy „Rondo im. Lotników Alianckich” rondu w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Dębina Zakrzowska.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie przy pomniku Lotników Alianckich w Dębinie Zakrzowskiej 5 sierpnia (czwartek) godz. 18. Będzie można również posłuchać informacji o katastrofie i budowie pomnika, obejrzeć wystawę (jeżeli pogoda pozwoli!) oraz otrzymać okolicznościowe wydawnictwa.
Pamięć o tych lotnikach i ich tragicznej śmierci jest naszym obowiązkiem!
W imieniu organizatorów Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Wystawa malarstwa Krystyny Gurgul

alt

https://youtu.be/b_jRuGwFQGk

https://youtu.be/HdSreHDwJZY

 

https://youtu.be/osbnid3rblw

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

TPZW zaprasza na wystawę malarstwa

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Życzenia Świąteczne

alt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Wesołych Świąt

alt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Ogłoszenie TPZW

 

Pomimo odwołania, z powodu pandemii koronawirusa 28., kwesty cmentarnej na ratowanie zabytkowych nagrobków Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej wydało ( chociaż w znacznie zmniejszonym nakładzie) tradycyjny kalendarzyk rozdawany wrzucającym datki do puszek. Tym razem w kalendarzyku prezentowane są stare zdjęcia Wojnicza. Ukazał się również specjalny
nr „Zeszytów Wojnickich” Wojnicz i okolice podczas I wojny światowej autorstwa Pawła Glugli. Wydawnictwa dostępne są w: kiosku p. Kostkowskiego (Rynek 33), sklepie p. Dudzik (Plac Targowy), sklepie Artykuły Rolno-Ogrodnicze (Plac Targowy) oraz FHU Dla Domu i Ogrodu (ul. Tarnowska). Zachęcamy do lektury!
Zarząd TPZW


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Koncert pt. "Pożegnanie odlatujących bocianów"

alt

https://youtu.be/FMXC-Ebb-UA

 

https://youtu.be/berDNHG8gKU

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Akcja Poboru Krwi

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

alt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Konstytuja 3 Maja - najważniejsza z konstytucji

 

 Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.

Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej korzenie są jednak znacznie głębsze. Już od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee głębokich reform politycznych. Oświeceniowi pisarze polityczni, tacy jak Stanisław Dunin-Karwicki, Jan Stanisław Jabłonowski, Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski, krytykowali w swoich dziełach ustrój oparty na zasadzie liberum veto i słabości władzy wykonawczej oraz proponowali nowe sposoby sprawowania rządów w Rzeczpospolitej. „Naród polski w ostatnim stadium upadku” – tak pisał „Monitor”, jedno z najbardziej wpływowych czasopism politycznych obozu reformatorskiego w 1763 r. Stan Rzeczpospolitej był rzeczywiście fatalny. Polska już od schyłku XVII w. nie była państwem suwerennym. W okresie rządów dynastii saskiej stała się ona protektoratem Rosji, która miała wieczyście gwarantować jej wolność i bezpieczeństwo. W rzeczywistości pod piękną frazeologią kryła się brutalna dominacja polityczna i chaos. W sposób szczególny fakt, że „Polska nierządem stoi”, był widoczny pod koniec lat sześćdziesiątych, czyli okresie Konfederacji Barskiej. I rozbiór Polski spowodował swoisty przełom w myśleniu o reformach państwa. Znany za sprawą gestu Tadeusza Rejtana Sejm rozbiorowy, poza wydaniem zgody na rozbiór, stworzył również Komisję Edukacji Narodowej. Nieprzypadkowo czterech najważniejszych twórców Konstytucji było związanych z Komisją. Ta i inne inicjatywy początków panowania Poniatowskiego, takie jak Szkoła Rycerska, stanowiły podstawę do starań o odzyskanie suwerenności przez Rzeczpospolitą. Sejm rozbiorowy na żądanie Rosji stworzył również Radę Nieustającą, będącą swoistą radą ministrów, której celem miało być ograniczenie władzy królewskiej i planów głębokich reform.                                                    

W drugiej połowie lat 80. sytuacja międzynarodowa zmieniła się na korzyść Rzeczypospolitej. Wybuch wojny rosyjsko-tureckiej i włączenie się do niej Austrii sprawiły, że król Stanisław August Poniatowski postanowił wykorzystać tę sytuację do wzmocnienia swojej władzy i niezależności od Katarzyny II. Droga do tego celu może wydawać się dość zaskakująca. Zwołany w 1788 r. Sejm miał zatwierdzić sojusz polsko-rosyjski i włączenie się do wojny z Turcją. Tymczasem wśród zgromadzonej na Sejmie szlachty zapanowało pragnienie zerwania związków w Rosją. Pierwszym krokiem była likwidacja Rady Nieustającej. Skonfederowany Sejm, w którym niemożliwe było zastosowanie liberum veto, rozpoczął realizację reform. Już pod koniec 1788 r. uchwalono powiększenie armii z ok. 20 do 100 tys. żołnierzy. Pod koniec kolejnego roku ulicami Warszawy przeszła kilkutysięczna tzw. czarna procesja mieszczan, żądających zrównania w niektórych prawach ze szlachtą. Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się najważniejsi przedstawiciele obozu reformatorskiego: Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki i Tadeusz Matuszewicz. Z czasem ich liczba sięgnęła 60 osób cieszących się wsparciem króla. Podczas spotkań zastanawiano się nad kształtem reformy, m.in. analizując konstytucję amerykańską i prace francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Ich działania przyspieszyło pogorszenie się sytuacji międzynarodowej. Przegłosowanie ustawy zmieniającej ustrój zaplanowano na okres tuż po Wielkanocy, gdy większość posłów wciąż przebywała w swoich oddalonych często o setki kilometrów dworach. 2 maja 1791 r. w Pałacu Radziwiłłowskim (obecnym prezydenckim) odczytano projekt ustawy. Tego samego dnia w domu ambasadora Rosji obradowali przeciwnicy reform. Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych odczytano odpowiednio dobrane depesze dyplomatyczne wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się do króla: „abyś nam odkrył widoki swoje ku ratowaniu ojczyzny”. Poniatowski odparł, że jest nim uchwalenie wielkiej reformy. Natychmiast przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: „Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę”. W tym samym czasie przed Zamkiem Królewskim obstawionym przez dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego oddziały garnizonu warszawskiego gromadził się rozentuzjazmowany tłum. Wśród niego wieczorem do pobliskiej katedry św. Jana przeszli posłowie na czele z marszałkiem Stanisławem Małachowskim, aby zaprzysiąc nową ustawę. Król do katedry z uwagi na bezpieczeństwo udał się łączącym ją z Zamkiem bezpośrednim przejściem. Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Sejm miał być zwoływany co dwa lata; po upływie ćwierć wieku — czyli w 1819 r. - Sejm nadzwyczajny miał zmienić Konstytucję. Rok po uchwaleniu Konstytucji Sejm Wielki wciąż obradował, uchwalając kolejne ustawy budujące nowy ustrój. 3 maja 1792 r. król w sąsiedztwie Łazienek wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej, mającej być wotum za uchwalenie Konstytucji. W trakcie uroczystości rozszalała się wichura, co przyjęto za złą wróżbę. W tym samym czasie na kresach Rzeczypospolitej w miasteczku Targowica zbierali się magnaci dążący wraz z Katarzyną II do obalenia nowego ustroju. Kilka miesięcy później przejęli władzę, unieważniając większość ustaw Sejmu Wielkiego. Był to zarazem moment rozpoczynający ostateczny upadek Rzeczpospolitej. Konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. Odniesienia do Konstytucji 3 Maja znajdowały się w Konstytucji Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. nadając Konstytucję Królestwu Polskiemu sam car Aleksander I sugerował, że odwołuje się do ustawy z 3 maja 1791 r. Wraz z odchodzeniem w przeszłość świadków epoki Konstytucja stawała się mitem dla żyjących pod zaborami. W 32. rocznicę jej uchwalenia piętnastoletni uczeń gimnazjum wileńskiego napisał na tablicy „Vivat Konstytucja 3 maja!”. Jego koledzy dopisali niżej: „Jak słodkie wspomnienie dla nas rodaków, lecz nie masz kto by się o nią upomniał”. To wydarzenie było początkiem prześladowań wileńskiej młodzieży. Dziewiętnastowieczne poglądy na Konstytucję streścić można słowami jednego z działaczy emigracji po powstaniu listopadowym Janusza Woronicza: „Ustawa 3 maja nie zdołała odwrócić już rozbiorów, uratować niepodległości narodu, uratowała go wszakże pod względem wewnętrznej naprawy, uratowała od wiecznej zakały. Z zapałem powitał ją cały naród i po dziś dzień jest ona jedynym węzłem rozszarpanej Polski”.

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-najwazniejsza-z-konstytucji

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Życzenia Świąteczne

alt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

 

Życie ludzkie nie zna ceny ...

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Komunikat dla powracających z zagranicy

 

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy Wojnicz apelujemy i przypominamy osobom powracającym w ostatnim czasie do Polski o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie

Co to oznacza?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.
Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.
Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.

➡Nie opuszczaj domu.

➡Nie wychodź do sklepu.

➡Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.

➡Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.

➡Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

➡Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

➡Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; Jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.

➡ Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.

➡ Zachowaj zasady higieny.

➡ Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.

➡ Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.

➡ W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.

➡ Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.

➡ W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.

➡ W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-list

 

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirushttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t50/1/16/2757.png&

Infolinia NFZ: 800 190 590

 

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Koronawirus - fakty i mity

 

W czwartek do południa Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 16 przypadkach zakażenia wirusem w Polsce - łącznie liczba potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem wynosiła wówczas 47.

 

Czy koronawirus, wywołujący chorobę COVID-19, jest groźniejszy od znanego nam wirusa grypy? Co o nim wiemy i czy potrafimy opanować epidemię znanymi nam sposobami?

 

W mediach społecznościowych trafiamy na mnóstwo fałszywych informacji, publikowanych z niewiedzy lub dla zabawy straszenia innych. W końcu nie jesteśmy pewni, czy, zachowując znane nam w przypadku np. grypy środki ostrożności, możemy zminimalizować ryzyko zagrożenia. Na naszych lękach żerują sprzedawcy cudownych środków lub po prostu maseczek ochronnych.

Żeby zapobiegać nieuzasadnionej panice Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stworzyła listę najczęstszych mitów, pomyłek i wątpliwości dotyczących nowego koronawirusa i wywołanej przez niego epidemii.

Prawda czy fałsz ?

Koronawirus to nowy rodzaj zagrożenia, naukowcy nic o nim nie wiedzą.
FAŁSZ
Naukowcy znają 7 różnych koronawirusów. Średnio raz na dekadę pojawia się nowy koronawirus u ludzi. Wywołuje on rozmaite choroby układu oddechowego.

Nie ma lekarstwa na koronawirus SARS-CoV-2
PRAWDA
Na razie nie ma szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Niedostępne są też leki hamujące namnażanie się tego wirusa. Lekarze stosują dotychczas znane leki, które pomagają zwalczyć objawy choroby wirusowej (leczenie objawowe).

Koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż dotychczas znane nam wirusy.

FAŁSZ
Koronawirus SARS-CoV-2 jest bardzo zakaźny, ale daleko mu do zakaźności wirusów od dawna znanych ludzkości, takich jak wirus odry czy ospy wietrznej.

Przebieg wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19 jest bardzo niebezpieczny i kończy się często śmiercią pacjenta.

FAŁSZ
U 80% chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.

COVID-19 powoduje więcej zgonów, niż grypa sezonowa.

PRAWDA

Około 3,4 procent potwierdzonych przypadków COVID-19 było śmiertelnych, podczas gdy w przypadku grypy jest to poniżej 1 procent.
Jednocześnie COVID-19 nie przenosi się tak szeroko jak grypa.

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, tak jak wirus grypy.

PRAWDA

Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, kichania, mówienia. Jeśli jednak dotkniesz czegoś, co miało kontakt ze śliną osoby zakażonej, a potem dotkniesz twarzy – okolic nosa, oczu, uszu i ust, możesz się zakazić.

Koronawirus może się przenieść na rzeczach np. paczkach z Chin.
FAŁSZ
Zanim zostaną dostarczone do Polski, wirus zginie. Czas jego utrzymywania się na powierzchni zależy od wilgotności i temperatury powietrza, wirus zginie, nim dotrze do Polski.

Koronawirus przenosi się na pieniądzach, telefonach, klamkach, przyciskach w windzie.
PRAWDA

Wirusy mogą przetrwać do kilku godzin na rzeczach, na których znajdują się wydzieliny np. ślina. Należy pamiętać, o myciu rąk.

Psy i koty mogą przenosić koronawirusa.
FAŁSZ
Obecnie brak dowodów naukowych na przenoszenie koronawirusa SARS- CoV-2 przez psy i koty. Jednak należy pamiętać o myciu rąk po głaskaniu bądź dotykaniu psa lub kota.

Nie wiadomo, jak dużo czasu mija od zakażenia się koronawirusem do zachorowania. Jeśli więc ktoś był w kraju wysokiego ryzyka w grudniu, może zakażać.
FAŁSZ
Objawy choroby pojawiają się między drugim a czternastym dniem od zakażenia.

Objawy zakażenia się mogą być podobne do grypy: gorączka, kaszel i katar.
PRAWDA
Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają się też bóle mięśniowe.
W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny, które mogą prowadzić do śmierci pacjenta.

Żeby się nie zakazić, trzeba nosić na twarzy maseczkę ochronną.
FAŁSZ
Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki chronią inne osoby, jeśli jesteśmy nosicielami wirusa, żebyśmy ich nie zakazili. Pod warunkiem, że często je zmieniamy.
Z tego samego powodu, kichając, nie powinniśmy zasłaniać ust dłonią, którą potem dotykamy np. klamek.

Żeby się nie zakazić, trzeba brać preparaty na wzmocnienie odporności, jeść czosnek i cebulę lub zażywać dużo witaminy C.
FAŁSZ
Preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, wyciągi roślinne i zwierzęce i inne preparaty reklamowane jako „wzmacniacze odporności” nie mają wpływu na to, jak nasz system odpornościowy zareaguje w kontakcie z koronawirusem. Badania naukowe nie potwierdziły skuteczności tych preparatów w walce z koronawirusem. Ważny jest natomiast ogólny stan naszego organizmu, który zależy od higienicznego i zdrowego trybu życia.

Spryskiwanie ciała wódką, płynami zawierającymi chlor, smarowanie się olejem palmowym pomaga.
FAŁSZ
Żadna z tych substancji nie działa na koronawirusa, a może prowadzić do niepożądanej reakcji skórnej.

Alkohol chroni przed wirusem.
FAŁSZ
Picie alkoholu nie chroni przez wirusem. Alkohol obniża odporność organizmu. Wysokoprocentowy alkohol jest natomiast dobrym środkiem dezynfekującym.

Mycie rąk całkowicie uchroni przed wirusem.
FAŁSZ
Mycie rąk nie zagwarantuje nam, że nie zachorujemy. Ale jest jednym z zalecanych sposobów ochrony przed potencjalnym kontaktem z koronawirusem. Uwaga, ręce należy myć prawidłowo, dokładnie, wodą z mydłem. Na stronie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz instrukcję, jak to robić.

Wiadomo, jakich zasad należy przestrzegać, by zminimalizować ryzyko zakażenia się.
PRAWDA

Zasady są proste i dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. Należy:

często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),
unikać dużych skupisk ludzi,
dbać o higienę miejsc, w których przygotowuje się posiłki,
nie dzielić się jedzeniem np. chipsami z jednej paczki.

Koronawirus jest niebezpieczny tylko dla osób starszych.
FAŁSZ

Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych. Ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jeśli byłeś w krajach wysokiego ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwujesz u siebie kaszel, wysoką gorączkę, kłopoty z oddychaniem, powinieneś zgłosić się do przychodni lub na SOR.
FAŁSZ

Jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem i pójdziesz do przychodni lub na SOR, będziesz zakażał innych. Zamiast tego bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego.

Urządzenia do pomiaru temperatury mogą potwierdzić zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2
FAŁSZ

Urządzenia pomiarowe są w stanie wykryć, że u kogoś pojawiła się gorączka, ale nie są w stanie zidentyfikować jej przyczyny.

Dzieci przechodzą COVID-19 łagodnie.
PRAWDA

Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci łagodnie. Nie znaczy to jednak, że nie zakażają się wirusem, nie chorują, ani że nie mogą zakazić innych osób. Cięższą postacią choroby zagrożone są osoby z obniżoną odpornością lub towarzyszącymi chorobami przewlekłymi.

Osoba, która nie ma objawów choroby, nie zakaża.
FAŁSZ

Odnotowano przypadki, kiedy osoba bez jakichkolwiek objawów chorobowych zakaziła swoich bliskich.

Kiedy zrobi się ciepło, problem z koronawirusem się skończy.
FAŁSZ

Chociaż naukowcy zakładają, że wirus SARS-CoV-2 może podobnie do wirusa grypy wykazywać sezonowość, to brak jest wystarczającej liczby dowodów naukowych na wpływ temperatury i innych czynników środowiskowych na koronawirusa.

Witamina D nie zapobiega zakażeniu koronawirusem.
PRAWDA

Żadna witamina, w tym także D, w żadnych ilościach nie zwalcza koronawirusa. Nadużywanie witamin i suplementów diety (bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą), zwłaszcza takich jak witamina D, czyli rozpuszczalnych w tłuszczach, może organizmowi zaszkodzić.

Chinina pomaga na objawy COVID-19
FAŁSZ

Chinina jest lekiem na malarię, który wykazuje również słabe działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, ale ma też skutki uboczne i stosowana w niewłaściwych dawkach może być bardzo szkodliwa. Nie „załatwiaj” sobie leków na receptę, zażywaj tylko to, co przepisze Ci lekarz.

Kup rodzinie przenośny koncentrator tlenu na wypadek zachorowania na COVID-19
FAŁSZ

Leczenie ciężkich postaci choroby COVID-19 odbywa się w szpitalu przy użyciu profesjonalnego sprzętu, pod opieką lekarza.

Ssij tabletki z cynkiem, dzięki temu wirus nie będzie namnażał się w gardle i nosie.
FAŁSZ

Nie przyjmuj żadnych suplementów diety bez badań i konsultacji z lekarzem, gdyż ich nieprawidłowe przyjmowanie może być szkodliwe dla zdrowia. Nie wykazano przeciwwirusowego działania suplementów zawierających cynk.

Myj ręce zwykłym mydłem w kostce, działa lepiej niż mydła w płynie i żele do mycia.
FAŁSZ

Prawidłowe i częste mycie rąk, niezależnie od rodzaju stosowanego mydła, jest podstawowym środkiem higieny.

Musisz zgolić brodę, by chronić się przed koronawirusem.
FAŁSZ.

Broda nie wpływa na to, czy się zakazisz. Ale zachowaj higienę osobistą.

Osoba, która zachorowała na COVID-19 i wyzdrowiała, może ponownie zachorować.
FAŁSZ

Aktualnie brak jest wystarczających dowodów naukowych na to, że osoba, która wyzdrowiała, może ponownie zachorować.

Mężczyźni ciężej chorują na COVID-19
PRAWDA

Statystyki wskazują, że wśród osób ciężko chorych jest więcej mężczyzn. Naukowcy sprawdzają, czemu tak się dzieje.

Źródło informacji: Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ pacjent.gov.pl

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Dzień Kobiet w kinie Wawel

alt

Rewelacyjny występ grupy teatralnej Brawo My.

https://youtu.be/NtM8OgU0V_o

https://youtu.be/2edIRi7nDyg

 

https://youtu.be/gg5gXtwHQUc

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Wieczór pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat nadesłany przez organizatorów

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

TPZW zaprasza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat nadesłany przez organizatora

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Wystawa pt."W aureoli miłości"

Wystawę Pani Krystyny Gurgul "W Aureoli miłości" można obejrzeć i pobrać tutaj .

Dziękujemy Panu Edwardowi Michalikowi za udostępnienie nam powyższych zdjęć z tego wydarzenia.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

TPZW zaprasza

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Otwarcie kina Wawel w Wojniczu

alt

https://youtu.be/epsJP7_DICU

 

https://youtu.be/5Xp4ng3jyBU

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Partnerzy: